شناسه : 33599956
واردات توهین آمیز؛


وقتی رئیس خانه صنعت و معدن در ذکر عناوینی از تراز بازرگانی و خرید 160تن معادل ۸ تریلی 20تن کود انسانی از ترکیه اشاره می‌کند؛ مازان حق دارد بگوید که بابا این 80 میلیون نفر این کار را بلدند.

به گزارش صبح مهریز به نقل از یزد رسا، عصر اقتصاد نوشت: رویم به دیوار، گلاب به رویتان، خیلی خیلی معذرت می‌خواهم، ان‌شاءالله به بزرگی خودتان می‌بخشید.

اساساً صفحات روزنامه‌ها جای بعضی از مطالب نیست و رعایت حرمت گفتمان مکتوب با خوانندگان عزیز ایجاب می‌کند که از نقل بعضی از مطالب پرهیز شود.

اما وقتی رئیس خانه صنعت و معدن در ذکر عناوینی از تراز بازرگانی و خرید 160تن معادل ۸ تریلی 20تن کود انسانی از ترکیه اشاره می‌کند؛ مازان حق دارد بگوید که بابا این 80 میلیون نفر این کار را بلدند و کشور بزرگ اقوام با الگوی مصرف شانزلیزه تا سومالی قادر به تولید همه گونه کود انسانی است و درج این قلم کالا در واردات کشور آن هم از ترکیه وهن به تجارت است.

محمدرضا سرشار نویسنده و منقد ادبی نیز با طعنه به خبری که رییس خانه صنعت معدن و تجارت درخصوص واردات 160 تن کود انسانی از ترکیه داده بود، پرسید: میوه برجام؟


آخرین عناوین آخرین عناوین