شناسه : 32750693
حاجی‌بابایی:


رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم گفت: در مصوبه کمیسیون تلفیق بزرگترین ابهام در رقم درآمد هدفمندی یارانه‌ها وجود دارد.

به گزارش صبح مهریز به نقل از یزد رسا، حمید رضا حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه با بیان اینکه در مصوبه کمیسیون تلفیق باز هم کل درآمد هدفمندی یارانه نیامد، اظهار داشت: در مصوبه کمیسیون تلفیق بزرگترین ابهام در رقم درآمد هدفمندی یارانه ها وجود دارد.

وی در توضیح این موضوع گفت: در کمیسیون تلفیق تصویب شده است، که در تبصره 14 از محل هدفمندی یارانه ها 37 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل می‌شود.

عضو کمیسیون بودجه و محاسبات با طرح این پرسش که بر اساس این مصوبه کمیسیون تلفیق چه اتفاقی خواهد افتاد، تاکید کرد:
میزان اعتبار هدفمندی یارانه‌ها که در سال 1396 حدود 33/5 هزار میلیارد تومان بود، 230 هزار میلیارد ریال کاهش یافته است.

حاجی‌بابایی تصریح کرد: با محاسبه، 45/5 هزار تومان یارانه هر فرد در ماه ضرب در 12 ماه شود، می‌تواند در سال 1397 حدود چهل و دو میلیون و صد بیست و چهار هزار و پانصد و چهل و دو نفر را پوشش دهد، که از سر جمع 76 میلیون نفر، 34 میلیون نفر حذف خواهد شد که چهار میلیون هم قبلا حذف شده است، آمار افراد حذف شده به 38 میلیون نفر خواهد رسید.

نماینده مجلس دهم تاکید کرد: بر اساس ماده 39 برنامه ششم توسعه کشور که باید کل هزینه‌ها و درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها در بودجه عمومی آورده شود و کلیه درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها با لحاظ خالص صادرات در سال 95 حدود 87 هزار میلیارد تومان بوده است، در سال 1396 بیش از90 هزار میلیارد تومان می‌شود و در سال 1397 قریب به 100هزار میلیارد تومان با لحاظ خالص صادرات می‌شود.

وی افزود: از مبلغ فوق بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق فقط 37 هزار میلیارد تومان در بودجه عمومی دولت می‌آید، مابقی یعنی 63 هزار میلیارد تومان در بودجه عمومی دولت نخواهد آمد، که اگر این مصوبه کمیسیون تلفیق باقی بماند، بزرگترین عدم شفافیت در منابع و مصارف به دنبال خواهد داشت.

حاجی بابایی در پایان افزود: البته در صحن مجلس همه همت نمایندگان برای اصلاح‌ این تبصره و ایجاد شفافیت در منابع و مصارف و عدم حذف گسترده یارانه بگیران را بکار خواهند بست در این خصوص نظر کمیسیون تلفیق محترم است ولی ما بشدت مخالف هستیم.

انتهای پیام/ج


آخرین عناوین آخرین عناوین