چهار اشتباه رایج مالی درباره افزایش حقوق کارگران 1401

به گزارش صبح مهریز، حقوق کارگران در سال 1401 برخلاف سال های اخیر در فاصله 10 روز مانده به سال نو، تصویب و اعلام شد. در خبر ها آمده اعضای شورای عالی کار که از نمایندگان جامعه کارگری، کارفرمایان و دولت تشکیل می گردد، پس 15 ساعت مذاکره با افزایش 57.4 درصدی حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده موافقت نموده اند. در روز های بعدی شاهد تحلیل های مختلفی درباره دستمزد کارگران در سال 1401 بودیم که برخی از آن ها شتاب زده و اشتباه هستند. به عنوان مثال ممکن است کارگران تصور نمایند قرار است حقوقشان 57 درصد افزایش پیدا کند. بعلاوه برخی کارمندان با حسرت اخبار را دنبال می نمایند و تصورشان این است که رشد 57 درصدی حقوق کارگران در قیاس با افزایش 10 درصدی حقوق کارکنان دولت ناعادلانه است.

چهار اشتباه رایج مالی درباره افزایش حقوق کارگران 1401

به گزارش خبرنگاران، به شکل طبیعی تعدادی از کارفرمایان هم دچار دلهره شده اند و بدون توجه به حضور نمایندگان خودشان در مذاکرات معین حقوق و دستمزد 1401، می گویند افزایش حقوق کارگران در سال آینده فشار زیادی به آن ها وارد خواهد نمود. این وسط یک گروه اقتصاددان درس و دانشگاه ندیده هم وجود دارند که به شیوه کلاسیک و سنتی اعتقاد دارند افزایش حقوق کارگران، مانند موافقت با سقف نو وام مسکن قطعا به تورم می انجامد و به همین علت بد است. فارغ از تمام تحلیل ها، خواندن این نوشته را توصیه می کنیم، چون یاری می نماید چه به عنوان کارگر و چه به عنوان کارفرما، موضوع را تنها از منظر مالی نگاه کنید.

اشتباه شماره یک | حقوق همه کارگران 57 درصد زیاد می گردد

حقوق کارگران در سال 1401، مانند تمام سال های گذشته از چند بند و ماده تشکیل می گردد. پایه حقوق، بن کارگری یا یاری هزینه اقلام مصرفی، یاری هزینه مسکن، حق اولاد و پایه سنوات مواردی هستند که حقوق یک کارگر را تشکیل می دهند. از این پنج مورد، سه تای اول برای همه کارگران ثابت است. یعنی یک کارگر مشمول قانون کار باید علاوه بر پایه حقوق، حق مسکن و بن کارگری هم دریافت کند. به کارگری که صاحب فرزند است، حق اولاد تعلق می گیرد. در قانون این مورد را به یک فرزند و دو فرزند تقسیم بندی نموده اند. مورد آخر یعنی پایه سنوات هم به کارگری تعلق می گیرد که حداقل یک سال در کارگاه سابقه کار دارد تا بابت وفاداری به کار و کارفرما، نسبت به کارگران تازه وارد و نو فزونی داشته باشد.

حقوق کارگران در سال 1401 را 57 درصد افزایش داده اند، الزاما خبر درستی نیست. اگر بخواهیم دقیق و شفاف حرف بزنیم باید بگوییم پایه حقوق کارگران در سال 1401، معادل 57.4 درصد افزایش پیدا نموده است. پایه حقوق در سال 1400، معادل دو میلیون و 655 هزار و 495 هزار تومان بود. به این رقم 600 هزار تومان بن خواروبار (یاری هزینه اقلام مصرفی) و 450 هزار تومان حق مسکن تعلق می گرفت تا یک کارگر حداقلی بگیر (بدون فرزند و بدون سابقه کار) در سال 1400، روی هم رفته سه میلیون و 705 هزار و 495 تومان دریافتی داشته باشد. موافقت با افزایش 57.4 درصدی حقوق کارگران در سال 1401، به معنای افزایش پایه حقوق است، اما سایر موارد را هم شامل می گردد. به این ترتیب در سال 1401، پایه حقوق کارگران از دو میلیون و 655 هزار و 495 هزار تومان به رقم چهار میلیون و 179 هزار و 750 تومان در ماه می رسد.

فیش حقوقی کارگران در سال 1401، بعلاوه شاهد رشد رقم یاری هزینه اقلام مصرفی از عدد 600 هزار تومان به 850 هزار تومان خواهد بود. علاوه بر آن، یاری هزینه مسکن کارگران از 450 هزار تومان به 650 هزار تومان می رسد. به این ترتیب کارگر حداقلی بگیر در سال 1401، پنج میلیون و 679 هزار و 750 تومان دریافتی خواهد داشت که یک میلیون و 974 هزار و 255 تومان (53.3 درصد) بیشتر از سال 1400 است. ناگفته پیداست سهم بیمه تامین اجتماعی کارگر، از این عدد کسر خواهد شد.

اگر حال و حوصله سروکله زدن با عدد ها را ندارید و می خواهید تنها اصل مطلب دستتان بیاید باید ماجرا را اینطوری شرح دهیم. اگر کارگری با دو فرزند هستید، سال آینده حدود دو میلیون و 349 هزار و 100 تومان به حقوقتان اضافه می گردد. رقم افزایش حقوق کارگران با یک فرزند دو میلیون و 196 هزار و 680 تومان خواهد بود و کارگران بدون فرزند و بدون سابقه کار یک میلیون و 974 هزار و 255 تومان بیشتر دریافت می نمایند.

اشتباه شماره دو | تمام کارگران سال آینده 5.6 میلیون حقوق می گیرند

پایه حقوق 1400 به تمام کارگران مشمول قانون کار تعلق می گیرد، اما عدد پنج میلیون و 679 هزار و 750 تومانی که در بالا گفتیم تنها شامل حال کارگران مجرد (یا بدون فرزند) و بدون سابقه کار در کارگاه خواهد شد. بعلاوه گفتیم بند های دیگری وجود دارد که حقوق کارگران را افزایش می دهد. حق اولاد (بابت یک یا دو فرزند) و پایه سنوات را باید در محاسباتمان لحاظ کنیم. با احتساب این موارد، سال آینده حقوق یک کارگر صاحب دو فرزند امکان دارد به شش میلیون و 725 هزار تومان افزایش پیدا کند. چون در توافق حاصل شده فعلی، مبلغ بن خواربار کارگران 850 هزار تومان و حق مسکن 650 هزار تومان است. برخی کارگاه ها مورد پایه سنوات را هم رعایت می نمایند و به این ترتیب کارگرانی با حداقل یک سال سابقه کار، 210 هزار تومان بیشتر مزد می گیرند. مبلغ حق اولاد برای یک فرزند 417 هزار و 900 تومان و برای دو فرزند 835 هزار و 795 تومان خواهد بود.

جدول حداقل حقوق و دستمزد کارگران در سال 1401

آیتمسال 1400سال 1401درصد افزایشاندازه افزایش
حداقل دستمزد دو میلیون و 655 هزار و 495 تومانچهار میلیون و 179 هزار و 750 تومان57.4 درصدیک میلیون و 524 هزار و 255 تومان
بن خواروبار 600 هزار تومان850 هزار تومان 21.7 درصد 250 هزار تومان
حق مسکن 450 هزار تومان650 هزار تومان 44.4 درصد 200 هزار تومان
حق اولاد (هر فرزند) 265 هزار و 549 تومان 417 هزار و 975 تومان 57.4 درصد152 هزار و 425 تومان
پایه سنوات 140 هزار تومان 210 هزار تومان 50 درصد70 هزار تومان
حداقل دریافتی ماهانه سه میلیون و 705 هزار و 495 تومان پنج میلیون و 679 هزار و 750 تومان 53.3 درصد یک میلیون و 974 هزار و 255 تومان
دریافتی با یک فرزند چهار میلیون و 111 هزار تومان شش میلیون و 307 هزار و 725 تومان53.4 درصد دو میلیون و 196 هزار و 680 تومان
دریافتی با دو فرزند چهار میلیون و 376 هزار و 594 تومان شش میلیون و 725 هزار و 700 تومان 53.7 درصد دو میلیون و 349 هزار و 100 تومان

اشتباه شماره سه | حقوق کارگران بیشتر از کارمندان اضافه شده

پایه حقوق کارگران در سال 1401 معادل 57.4 درصد افزایش پیدا نموده است، اما اگر کمی در لابلای خبر ها جستجو کنید، متوجه می شوید رقم افزایش حقوق کارمندان دولت در این سال 10 درصد اعلام شده است. برخی افراد، رندانه این موضوع را دستمایه گلایه و انتقاد می نمایند و می گویند چرا دولت برای کارمندان خودش افزایش 10 درصدی حقوق را تصویب نموده، اما مدافع افزایش 57 درصدی حقوق کارگران است. فهم درست موضوع به فاصله گرفتن از خبر ها و شایعه ها احتیاج دارد. در این صورت متوجه می شوید با اینکه در خبر ها آمده سال 1401 حقوق کارکنان دولت 10 درصد افزایش پیدا می نماید، اما این اندازه افزایش به شرطی است که دریافتی کارمندان دولت براساس آخرین حکم کارگزینی زیر پنج میلیون و 600 هزار تومان نباشد.

حقوق افرادی که کمتر از این رقم است، بدون توجه به افزایش 10 درصدی، باید به مبلغ پنج میلیون و 600 هزار تومان برسد. الان می دانیم حداقل حقوق کارگری هم پنج میلیون و 679 هزار و 750 تومان خواهد بود. تکلیف بازنشستگان هم روشن است. چه بازنشسته دولت باشید و چه بازنشسته سازمان تامین اجتماعی تمام بند های افزایش دستمزد، شامل حال شما هم می گردد. پس برای اولین بار شاهد یکسان شدن حداقل حقوق دریافتی کارگران، کارمندان و بازنشستگان هستیم. چیزی که برخی ها دوست دارند از آن با عنوان برطرف تبعیض یاد نمایند. هر طور دوست دارید به آن نگاه کنید، اما نگذارید غرغر های عده ای از کارفرمایان ناراضی شما را از اصل ماجرا و واقعیت غافل کند.

اشتباه شماره چهار | قرار است شاهد افزایش تورم و موج بیکاری باشیم

افزایش حقوق کارگران در سال 1401 منتقدانی هم دارد؛ اگر میانه افزایش را در تعداد همکارانتان ضرب کنید می توانید به صورت سرانگشتی بفهمید کارفرمایتان قرار است سال آینده چه اندازه فشاری را متحمل گردد. در نتیجه این اتفاق بخشی از کارفرمایان بی سیاست همین حالا گلایه ها را در شبکه های اجتماعی شروع نموده اند و می گویند افزایش حقوق کارگران باعث تورم می گردد. این حرف از نظر تئوری علم مالی غلط نیست و حتی نمونه هایی مشابه در زمان موافقت با افزایش رقم وام مسکن (یا سایر انواع وام) دارد، اما در شرایطی که همین رقم پنج میلیون و 680 هزار تومان و حتی شش میلیون و 725 هزار تومان، قادر نیست هزینه معمول زندگی را کفایت کند، می توان آن یک ذره ذوق و خوشحالی بابت افزایش حقوق کارگران را بر نگرانی از وقوع تورم مقدم دانست.

پیش بینی بدبینانه بعدی، احتمال وقوع موج نو تعدیل نیرو در سال نو است. آن هم در شرایطی که طی سه سال شیوع کرونا بخشی از کارگاه ها تا حد امکان از این ابزار برای اندازه کردن دخل و خرجشان استفاده نموده اند. پس احتمالا این یکی هم برای ترسیدن و ترساندن چندان کارآیی نخواهد داشت. می ماند احتمال افزایش قیمت کالا و خدمات از طرف کارفرما ها که بعداز نرمش نشان دادن نماینده دولت در شورای عالی کار و چراغ سبز اولیه، احتمال آن تقویت می گردد.

منبع: فرارو
انتشار: 16 اردیبهشت 1401 بروزرسانی: 16 اردیبهشت 1401 گردآورنده: sobhemehriz.ir شناسه مطلب: 2049

به "چهار اشتباه رایج مالی درباره افزایش حقوق کارگران 1401" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "چهار اشتباه رایج مالی درباره افزایش حقوق کارگران 1401"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید