شناسه : 32867912


آهوی باردار در مهدی آباد مهریز یزد در تصادف جاده ای تلف شد.

به گزارش صبح مهریز به نقل از یزد رسا؛ آهوی باردار در مهدی آباد مهریز یزد در تصادف جاده ای تلف شد.


آخرین عناوین آخرین عناوین