تعبیر خواب زندان چیست؟

به گزارش صبح مهریز، با تعبیر خواب زندان (مجهول و معروف)، تعبیر خواب از زندان آزاد شدن و تعبیر خواب فرار از زندان همراه مجله اینترنتی خبرنگاران باشید.

تعبیر خواب زندان چیست؟

خبرنگاران | سرویس سرگرمی - بنا به گفته تونی کریسپ دیدن زندان در خواب اشاره به زندان های دارد که به دست خود ما و از اضطراب، الگوهای اخلاقی، مفاهیم خوب و بد و درست و غلط ساخته می شوند.

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب زندان

یونگ می گوید: خواب دیدن اینکه شما در زندان هستید بیانگر این است که شما در جایی زندگی تان سانسور می شوید. شما حس می کنید که خلاقیت تان محدود می گردد و اجازه ندارید که خود را ابراز کنید. دیدن کس دیگری در زندان در خوابتان بیانگر جنبه ای از شماست که قادر نیستید آزادانه ابرازش کنید.

معبرین غربی:

  • دیدن زندان در خواب نشانه حبس و محدودیت است. شما در زندان نمی توان کارهای گذشته را انجام دهید و احساس راحتی کنید.

  • دیدن زندان در خواب می تواند ناشی از تحمل کردن یک رابطه باشد که سودی به شما نمی رساند. احساسی که زندگی شما حول محور خوشحالی شخص دیگری می چرخد.

حضرت امام جعفر صادق می فرمایند

  • زندان به خواب دیدن گور و بلا است و آزمایش کردن دوستان و خرم کردن دشمنان.

  • اگر بیند در زندان شد و زود بیرون آمد، دلیل که خداوند به تمامی بیابد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر بیرون از زندان باشید تعبیر خواب شما رهایی است از غم و اندوه و گرفتاری های زندگی و اگر درون زندان باشید تعبیر خلاف این است و گرفتاری است و اشتغال از نوع کارهایی دست و پاگیر و تشویش برانگیز.

لوک اویتنهاو می گوید زندان بازپروری: شایعات، غیبت کردن

یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن در زندان ایمنی از پادشاهی بود.

آنلی بیتون می گوید: دیدن زندان در خواب، نشانه آن است که کارهایی انجام می دهید که متأسفانه به زیان خودتان تمام خواهد شد.

تعبیر خواب زندان نا آشنا (مجهول)

محمدبن سیرین گوید: اگر کسی بیند در زندان بود و آن زندان هرگز ندیده بود، دلیل بر هلاک است، زیرا که زندان مجهول گور است.

تعبیر خواب زندان آشنا (معروف)

ابن سیرین: اگر زندان معروف بیند، دلیل بر اندوه و مضرت کند

تعبیر خواب زندانی شدن

آنلی بیتون می گوید: اگر خواب ببینید زندانی شده اید، نشانه آن است که از محیط خانواده ناراضی خواهید بود و شغل خود را از دست خواهید داد.

تعبیر خواب فرار از ازندان

آنلی بیتون می گوید: فرار از زندان در خواب، نشانه غلبه یافتن بر موانع سخت است.

یونگ می گوید: دیدن اینکه کسی از زندان فرار می نماید بیانگر این است که شما سر ارزش ها یا باور هاتان، سازش می کنید.

تعبیر خواب از زندان آزاد شدن

آنلی بیتون می گوید: اگر در خواب دیدید از زندان آزاد شده اید بدانید که غم و اندوه فراوانی در انتظار شما است.

تعبیر خواب زندان بان

یونگ می گوید: دیدن زندان بان در خوابتان بیانگر این است که شما به شیوه ای محدود شده اید، چه توسط سیستم باوری خودتان چه دیگری. تعبیر دیگر این است که بیانگر تمایل به کنترل دیگران است.

تعبیر خواب زندانی شدن

یونگ می گوید: خواب دیدن اینکه شما در حبس هستید بیانگر این است که شما حس می کنید گیر کردید یا قادر نیستید فراتر از یک نقطه خاص بروید (حرکت کنید). شاید باور های دمده تان یا طرز فکر قدیمی تان، جلوی پیشروی شما را می گیرد.

منابع

www.dreambible.com

منبع: setare.com
انتشار: 17 تیر 1400 بروزرسانی: 17 تیر 1400 گردآورنده: sobhemehriz.ir شناسه مطلب: 1709

به "تعبیر خواب زندان چیست؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تعبیر خواب زندان چیست؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید