شمشیربازی

معبد آسمان، مقدسترین معبد امپراطوری پکن

معبد آسمان در زمان سلسله مینگ توسط امپراطور ژو دی (Zhu Di) در باغ سلطنتی ساخته شد. یک بار در سال، در زمان انقلاب زمستانی، امپراطوران به اینجا می آمدند تا خدای آسمان ها را پرستش نموده و برای محصول خوب دعا نمایند.

30 دی 1399

صالحی امیری: المپیک توکیو لغو نمی گردد

رئیس کمیته ملی المپیک گفت: شواهد نشان می دهد که المپیک 2021 لغو نخواهد شد و مسائلی که مطرح می گردد برآورد است.

29 مرداد 1399

شمشیربازی قهرمانی زیر 23 سال آسیا، تیم اپه هم به نیمه نهایی نرسید

تیم شمشیربازی اپه کشورمان با قرار دریافت در رده ششم مسابقات زیر 23 سال قهرمانی آسیا به کار خود انتها داد.

24 آذر 1398