شرایط همه گیری کرونا در استان ها ، چالش های مهم و پرخطر در مدارس

به گزارش صبح مهریز، در هفته 96 همه گیری کرونا در کشور، علی رغم افزایش بستری و فوت در معدودی از استان ها، همچنان بیماری در کل کشور روندی نزولی و در مواردی ایستا دارد، اما در این هفته بحث رعایت پروتکل های بهداشتی در مدارس موضوع مهمی است که می تواند چالش برانگیز باشد.

شرایط همه گیری کرونا در استان ها ، چالش های مهم و پرخطر در مدارس

به گزارش خبرنگاران، طبق آمار رسمی وزارت بهداشت، تا ظهر روز گذشته در کشور 59 میلیون و 464 هزار و 524 نفر دُز اول، 51 میلیون و 96 هزار و 388 نفر دُز دوم و 5 میلیون و 478 هزار و 443 نفر نیز دُز سوم واکسن کرونا را تزریق نموده اند. بر این اساس مجموع واکسن های تزریق شده کرونا در کشور به 116 میلیون و 39 هزار و 355 دُز رسید.

در عین حال بر اساس نموداری که از سوی وزارت بهداشت منتشر شده است، تا هفته چهارم آذر ماه، اندازه واکسیناسیون در کشور به 70 درصد رسیده است.

شرایط واکسیناسیون در قاره های دنیا و بعلاوه مقایسه سرعت واکسیناسیون در ایران و دنیا را می توانید در نمودارهای زیر مشاهده کنید:

بعلاوه طبق آخرین اطلاعاتی که از سوی وزارت بهداشت تا تاریخ سوم دی ماه منتشر شده است، هیچ شهری در کشور در شرایط قرمز و شرایط نارنجی نیست، 53 شهر در شرایط زرد و 395 شهر در شرایط آبی قرار دارند.

در عین حال گزارش آخرین شرایط اجرای پروتکل های بهداشتی در کشور برای مقابله با ویروس کرونا، از تاریخ 24 آذر تا یکم دی ماه 1400، نشان می دهد که میانگین رعایت پروتکل ها در کشور طی این مدت، 47.33 درصد بوده است.

شرایط رعایت پروتکل ها در مدارس و چالش های مهم و پرخطر

بعلاوه گزارش رعایت پروتکل های بهداشتی در بازگشایی مدارس در سال تحصیلی 1401-1400 از یکم آذر ماه تا یکم دی ماه 1400، که از سوی وزارت بهداشت منتشر شده است، به توضیح زیر است:

تعداد کل مدارس در سال تحصیلی 1401-1400 بالغ بر 146543 مدرسه است که از 24 آذر تا یکم دی ماه 1400، از 10687 مدرسه بازرسی های بهداشتی اجرا شده است.

بنابر اعلام وزارت بهداشت، متناسب نبودن فضای کلاس ها با تعداد دانش آموزان (پذیرش بیش از حد ظرفیت)، عدم رعایت فاصله گذاری مناسب بین دانش آموزان، عدم رعایت چیدمان جایگاه بر اساس فاصله، عدم رعایت استفاده از ماسک در بین دانش آموزان و کارکنان مدارس، فراهم نبودن شرایط مناسب برای تهویه و جریان هوا در کلاس ها و تجمع والدین در مقابل ورودی و خروجی مقابل مدارس از جمله مهمترین چالش های مهم و پرخطر در مدارس بوده است.

آنالیز هفتگی شرایط موجود کرونا در کشور در هفته 96 همه گیری

آنالیز هفتگی شرایط موجود کرونا در کشور در هفته چهارم آذر ماه 1400 مصادف با هفته 96 همه گیری، نشان می دهد که در کشور تعداد موارد سرپایی مثبت شناسایی شده، 13305 نفر، تعداد موارد بستری تازه در این هفته 2536 نفر و تعداد فوتی های تازه 360 نفر بوده است.

تهران

در تهران نیز در هفته چهارم آذر ماه 1400، تعداد موارد سرپایی مثبت شناسایی شده، 462 نفر، تعداد موارد بستری تازه، 469 نفر و تعداد فوتی های تازه 51 تن بوده است.

در عین حال در تهران هم در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان نزولی بوده است. بروز موارد بستری از میانه کشور بالاتر و اندازه مرگ ومیر از میانه کشور کمتر شده است.

مرور فرایند همه گیری در کلیه استان های کشور تا سرانجام هفته چهارم آذر

فرایند همه گیری در کلیه استان های کشور تا سرانجام هفته چهارم آذر 1400، مصادف با هفته 96 همه گیری به توضیح زیر است:

ایلام

در هفته اخیر فرایند بستری و موارد فوت استان کاهش یافته است. اندازه بروز موارد بستری استان از میانه کشور بیشتر، اما اندازه مرگ ومیر از میانه کشور کمتر شده است.

خراسان جنوبی

در هفته اخیر موارد بستری کاهش یافته و فوت ایستا بوده است. بروز موارد بستری و اندازه مرگ ومیر استان نیز از میانه کشور فراتر است.

کهگیلویه و بویر احمد

در هفته اخیر فرایند بستری و فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری و اندازه مرگ ومیر از میانه کشور بیشتر است.

یزد

در هفته اخیر فرایند بستری و موارد فوت کاهش یافته است. اندازه موارد بستری استان از میانه کشور بیشتر و اندازه مرگ ومیر معادل میانه کشور است.

خراسان شمالی

در هفته اخیر فرایند بستری افزایش و موارد فوت افزایش شاخص داشته است. اندازه بروز موارد بستری و میزن مرگ ومیر استان از میانه کشور بیشتر شده است.

سمنان

فرایند بستری کاهش و فوت برای دومین هفته متوالی فرایندی ایستا داشته است. اندازه بروز موارد بستری و اندازه مرگ ومیر استان از میانه کشور بالاتر است.

کرمان

در هفته اخیر موارد بستری و موارد فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری و اندازه مرگ ومیر از میانه کشور بالاتر است.

مازندران

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان فرایندی ایستا داشته است. فرایند کلی سه ماهه اخیر نیز ایستا بوده است. اندازه بروز موارد بستری از حد میانه کشور بیشتر و اندازه مرگ ومیر از میانه کشور کمتر است.

آذربایجان غربی

در هفته اخیر موارد بستری استان کاهش یافته و موارد فوت ایستا بوده است. بروز موارد بستری و مورتالیتی استان از میانه کشور بیشتر است.

اردبیل

در هفته اخیر فرایند بستری نزولی و موارد فوت استان افزایشی بوده است. اندازه بروز و اندازه مرگ ومیر استان از میانه کشور بیشتر است.

زنجان

در هفته اخیر فرایند بستری ایستا و فوت مختصری افزایش یافته است. اندازه بروز موارد بستری از میانه کشور بیشتر و اندازه مرگ ومیر هم از میانه کشور پیشی گرفته است.

کردستان

در هفته اخیر موارد بستری و موارد فوت استان فرایندی نزولی داشته است. بروز موارد بستری معادل میانه کشور و مورتالیتی استان کمتر از میانه کشور شده است.

قزوین

موارد بستری نزولی و فوت استان فرایندی صعودی داشته است. بروز موارد بستری معادل میانه کشور و مورتالیتی استان از میانه کشور پیشی گرفته است.

همدان

در هفته اخیر موارد بستری ایستا و فوت کاهش یافته است. بروز موارد بستری معادل میانه کشور و اندازه مرگ ومیر از میانه کشور کمتر شده است.

فارس

در این هفته موارد بستری کاهش و فوت استان فرایند صعودی شاخص نشان می دهد. اندازه بروز استان معادل میانه کشور و مورتالیتی از میانه کشور با شیب تندی بیشتر شده است.

آذربایجان شرقی

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری معادل میانه کشور و اندازه مرگ ومیر از میانه کشور بیشتر است.

گیلان

در هفته اخیر فرایند بستری و موارد فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری معادل میانه کشور و اندازه مرگ ومیر از میانه کشور کمتر بوده است.

کرمانشاه

در هفته اخیر موارد بستری و موارد فوت استان فرایندی نزولی داشته است. بروز موارد بستری استان معادل میانه کشور و مورتالیتی از میانه کشور کمتر است.

چهارمحال و بختیاری

موارد بستری و فوت استان فرایند نزولی داشته است. اندازه بروز موارد بستری از میانه کشور کمتر و اندازه مرگ ومیر استان از میانه کشور بیشتر بوده است.

لرستان

موارد بستری کاهش و فوت استان افزایش یافته است. بروز موارد بستری از میانه کشور کمتر و اندازه مرگ ومیر استان هنوز از میانه کشور کمتر است.

مرکزی

در هفته اخیر فرایند بستری ایستا و موارد فوت استان نزولی بوده است. بروز موارد بستری و اندازه مرگ ومیر استان از میانه کشور کمتر است.

اصفهان

فرایند بستری و موارد فوت استان در این هفته نزولی بوده است. بروز موارد بستری و اندازه مرگ ومیر از میانه کشور کمتر است.

گلستان

فرایند بستری نزولی بوده و موارد فوت استان در این هفته کاهش داشته است. اندازه بروز بستری و مورتالیتی استان از میانه کشور کمتر است.

البرز

در هفته اخیر کاهش فرایند بستری و افزایش موارد فوت استان ملاحظه می گردد. بروز موارد بستری استان از میانه کشور کمتر و اندازه مرگ ومیر به حد میانه کشور صعود نموده است.

خراسان رضوی

فرایند بستری و موارد فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری از میانه کشور کمتر و اندازه مرگ ومیر استان معادل میانه کشور بوده است.

هرمزگان

در هفته اخیر موارد بستری افزایش و فوت استان کاهش یافته است. اندازه بروز موارد بستری و اندازه مرگ ومیر از میانه کشور کمتر است.

قم

در هفته اخیر موارد بستری کاهش و موارد فوت استان ایستا بوده است. بروز موارد بستری و اندازه مرگ ومیر استان از میانه کشور پایین تر است.

سیستان و بلوچستان

در هفته اخیر موارد بستری ایستا و فوت استان افزایش یافته است. اندازه بروز بیماران بستری و مورتالیتی از میانه کشور کمتر است.

بوشهر

فرایند موارد بستری کاهش و موارد فوت استان ایستا بوده است. اندازه بروز موارد بستری و اندازه مرگ ومیر از میانه کشور کمتر است.

خوزستان

موارد بستری و موارد فوت استان در این هفته کاهش یافته است. بروز موارد بستری و اندازه مرگ ومیر استان از میانه کشور کمتر است.

منبع: خبرگزاری ایسنا
انتشار: 15 بهمن 1400 بروزرسانی: 15 بهمن 1400 گردآورنده: sobhemehriz.ir شناسه مطلب: 1962

به "شرایط همه گیری کرونا در استان ها ، چالش های مهم و پرخطر در مدارس" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "شرایط همه گیری کرونا در استان ها ، چالش های مهم و پرخطر در مدارس"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید