بهترین اشعار کوتاه رمانتیک

به گزارش صبح مهریز، شعر کوتاه رمانتیک به خیال انگیز بودن، بروز احساسات شاعر و عواطف سرشار شناخته می گردد. گلچین زیباترین اشعار رمانتیک فارسی را در خبرنگاران بخوانید.

بهترین اشعار کوتاه رمانتیک

رمانتیسم نهضتی فرهنگی،فکری و اجتماعی است که در اواخر قرن هیجدهم و اوایل قرن نوزدهم میلادی در اروپا ظهورو بروز یافت و سپس فرهنگ و اندیشه بسیاری از دیگر مناطق دنیا را تحت تأثیر قرار داد.پیشینه شعر رمانتیک فارسی به افسانه نیما و پاره ای از اشعار میرزاده عشقی برمی گرددو این اشعار نخستین نمودهای رمانتیسم در شعر فارسی هستند. در سال های اخیر و با رواج قالب های شعری جدید، پیروان این سبک در ایران گسترش یافته اند. از ویژگی های شعر رمانتیک می توان به آزادگذاشتن خیال، ترجیح احساسات بر عقل، نادیده دریافت عقلانیت، احساس نمایی و غلیان عاطفی اشاره نمود.تعدادی از اشعار رمانتیک معاصر فارسی در قالب شعر نو، شعر سپید و شعر موج نو را در ادامهمطلب بخوانید.

گزیده اشعارکوتاه رمانتیک فارسی

شانه ات مجاب اممی نماید

در بستری که عشق

تشنه گی ست

زلال شانه های ات

هم چنان ام عطشمی دهد

در بستری که عشق

مجاب اش نموده است

احمد شاملو

~~~~~✦✦✦~~~~~

درختی که منم

برگ هایش را ریخت

تا تو

ماه را از میان شانه هاش

تماشا کنی

علیرضا روشن

~~~~~✦✦✦~~~~~

درخت که می شوم

تو پاییزی

کشتی که می شوم

تو بی نهایت طوفان ها

تفنگت را بردار

و راحت حرفت را بزن

گروس عبدالملکیان

~~~~~✦✦✦~~~~~

آنقدر دوستت دارم

که خودم هم نمی دانمچقدر دوستت دارم !

هر بار که می پرسی،چقدر؟ !

با خودم فکر می کنم؛

دریا چطور

حساب موج هایش رانگه دارد؟ !

پاییز از کجا بداند

هر بار چند برگ ازدست می دهد؟ !

ابرها چه می دانند

چند قطره باریدهاند؟ !

خورشید مگر یادشمانده

چند بار طلوع نمودهاست؟ !

و من،

چطور بگویم که،

چقدر دوستت دارم

هستی دارایی

~~~~~✦✦✦~~~~~

انگار داشتم با توحرف می زدم

نامه را که می نوشتم

و انگار روبرویمبودی

به کاغذ که نگاهمی کردم

در پاکت را که بستم،پشت تمبر را

بوسیدم و چسباندم

ببین

حالم اصلاً دست خودمنیست

درست

مثل تو که پیشم نیستی

مهدی ذوالقدر

~~~~~✦✦✦~~~~~

اگر تو نبودی عشقنبود

همین طور

اصراری برای زندگی

اگر تو نبودی

زمین یک زیر سیگاریگلی بود

جایی

برای خاموش کردنبی حوصلگی ها

اگر تو نبودی

من کاملاً بیکاربودم

هیچ کاری در ایندنیا ندارم

جز دوست داشتن تو

رسول یونان

~~~~~✦✦✦~~~~~

دوستت دارمرا

در دستانم می چرخانم

از این دست به آندست

پس چرا

هر وقت می خواهم

به دستت بدهم نیستی؟

عباس معروفی

تو شبیه دیگران نیستی

دیگران حرف می زنند

راه می فرایند

نفس می کشند

تو نه حرف می زنی

نه راه می روی

و نه …

می گذاری نفس بکشم

کامران رسول زاده

~~~~~✦✦✦~~~~~

و عشق

آنقدرها هم که فکرمی کردیم

عادلانه نبود

زن همسایه عاشق شد

پیراهن بلندتری دوخت

من عاشق شدم

گریه های بلندتریسر دادم

در عصر ما

همه

همواره

دیر می رسند

یکی به اتوبوس

یکی به قطار

یکی

به یکی

رویا شاه حسین زاده

~~~~~✦✦✦~~~~~

نیامدی و

همه

شعرهای سپید من

سیاه شد

جواد دهنوی

~~~~~✦✦✦~~~~~

دموکراسی بین من وتو این است که

همواره و در همه چیز

حق با چشم های توست !

کاظم خوشخو

~~~~~✦✦✦~~~~~

چه قدر تنهاست

شاعری که عاشقانه هاش

دست به دست می فرایند

به دست تو اما،

نمی رسند !

رضا کاظمی

~~~~~✦✦✦~~~~~

تو می روی و من

رسوب می شوم

ته مانده ای که

دور باید ریخت

...

خسته تر از آنم

که لیوانی چای

آرامم کند

آغوش گرم تو را می خواهم

در جنگلی ناشناس

وقتی که آسمان

از لا به لای شاخه ها

سرک می کشد

فریبا عرب نیا

~~~~~✦✦✦~~~~~

سرانجام

نامه آخرم را پاسخداد

نوشته بود:

عاشق پستچی شده ام

سارا محمدی اردهالی

~~~~~✦✦✦~~~~~

چه از تو دورم نموده اندکلمات!

کاش جای این همهشعر

فقط نوشته بودم :

دوستت دارم !

رضا کاظمی

خاک بر سرِ

تمامِ این کلمات

اگر تو

از میانِ تمامشان

نفهمی

من دلتنگم

لال گردد خیالی که

دم به دم

مرا بی خیالِ تونمی نماید

از شماره بیافتد

تمامِ نفس هایی که

در هوایِ تو

دم و باز دم می گردد

بی رحم شده اممی بینی؟

اما شک ندارم

به پایِ بی رحمیِ

نبودنت

نمی رسد

عادل دانتیسم

~~~~~✦✦✦~~~~~

من سردم است

و تمام رنگ های گرمدنیا را

زنان دیگری

شال گردن بافته اند

لیلا کردبچه

~~~~~✦✦✦~~~~~

صیاد که تو باشی

طعمه هم نمی خواهم

فقط بنشین کنار رودو

نامم را صدا بزن

بهار منصوری

~~~~~✦✦✦~~~~~

بانو جان

آدم ها دو دسته اند

آنها که تو را ندارند

و آنها که غلطمی نمایند تو را داشته باشند

سعید نوروزی

~~~~~✦✦✦~~~~~

عاشق تر از همه ما

موش کوری ست

که زیبایی جفتش را

با چشم بسته باور می نماید

ساغر شریفی

~~~~~✦✦✦~~~~~

تا به حال کسی را

به اندازه ای دوستداشته ای

که نخواهی خوابشرا بیاشوبی با صدای نفس؟

عباس معروفی

~~~~~✦✦✦~~~~~

عشق

زبان مشترکی ست

اما

از لهجه ام می ترسم

مثل یک کارگر تحقیرشده افغانی

زانیار برور

~~~~~✦✦✦~~~~~

بیا با هم رفت وآمد نکنیم

مثلا وقتی می آیی

نرو

مهدی مشتاقیان

~~~~~✦✦✦~~~~~

عشق ما گوزن بود

عظیم و قوی

اما چیزهای قوی تریهم وجود داشت

مثل قطار

که تو را با خودبرد

و از گوزن لاشه ایروی ریل ها باقی گذاشت

مژگان عباسلو

~~~~~✦✦✦~~~~~

وقتی می خندی

عشق،

کوچک ترین اتفاقی ست

که می افتد

مریم ملک دار

می گویند تنهاییپوست آدم را کلفت می نماید

می گویند عشق دلآدم را نازک می نماید

می گویند درد آدمرا پیر می نماید

آدم ها خیلی چیزهامی گویند

و من، امروز

کرگدن دل نازکی هستمکه پیر شده است

مهدی صادقی

~~~~~✦✦✦~~~~~

جز دوست داشتن تو

همه چیز این دنیا معمولی ست

کافی ست کمتر بخواهمت

آن وقت مرگ

تنها یک آگهی تسلیت در روزنامه است

مهسا فعال

~~~~~✦✦✦~~~~~

مصراع نخست: من تورا می بوسم

در مصرع بعد هم تورا می بوسم

ایراد ندارد! بهکسی چه! اصلاً

شعر خودم است منتو را می بوسم !

جلیل صفربیگی

~~~~~✦✦✦~~~~~

درخت کوچک تنها بهباد عاشق بود

و باد

بی سرو سامان

و باد

سر گردان

تمام قصه همین بود،راست می گفتی

محمد حسین بهرامیان

~~~~~✦✦✦~~~~~

مثل قالی نیمه تمام

به دارم کشیده ای

یا ببافم، یا بشکافم

اول و آخر که بهپای تو می افتم

علیرضا حاج بابایی

~~~~~✦✦✦~~~~~

روزی چند بار دوستتدارم

یک بار وقتی که هوابرم می دارد، قدم می زنیم

وقتی که خوابممی آید، تو می آیی !

یک بار وقتی که بارانناز می نماید

دل ناودان می شکند...می بارد

وقتی که شب شروعمی گردد... تمام می گردد

یک بار دیگر هم دوستتدارم

باقی روز را ...

هنوز را...

افشین صالحی

~~~~~✦✦✦~~~~~

تابستان گرم و داغمن!

مرا سخت و محکم درآغوش بگیر

من سرد و زمستانیم

بهمن عطایی

~~~~~✦✦✦~~~~~

منم که دوستت دارم

نه مردی که دستشرا به نرده ها گرفته

نه باران پشت پنجره

منم که دوستت دارم

و غم

بشکه های سنگینیرا

در دلم جابه جا می نماید

غلامرضا بروسان

~~~~~✦✦✦~~~~~

لبخند که می زنی

یوسفی می شوم

که بی هیچ برادری

در چال گونه ات

گم می شوم

مسعود کرمی

~~~~~✦✦✦~~~~~

انگشتم را نخ بسته ام

تا به یاد آورم

فراموشت نموده ام

شهناز دولتشاهی

~~~~~✦✦✦~~~~~

گلوی من

ابری ترین تکه آسمان است

اما به من بگو

باران چرا همواره

از چشم های تو

شروع می گردد؟

انسیه موسویان

~~~~~✦✦✦~~~~~

تو

صبح باش

من تمام شب های تاریخرا

تاب می آورم

مرضیه عطایی

تاس هایت را دوبارهبریز

این جفت یک

ارزش دورا ندارد

به هم نخواهیم رسید

میلاد تهرانی

~~~~~✦✦✦~~~~~

وقتی می گویند نیست،

کاغذ را گفته باشندیا برق را

فرقی ندارد

من یاد تو می افتم

علیرضا روشن

~~~~~✦✦✦~~~~~

تصویرت را در آبدیدم

تو رفتی

من به دنبال رودخانهراه افتادم

شهاب مقربین

~~~~~✦✦✦~~~~~

از بهار تقویممی ماند

از من

استخوان هایی که تورا دوست داشتند

الیاس علوی

~~~~~✦✦✦~~~~~

به دوست داشتنت مشغولم

همانند سربازی که

سال هاست

در مقری متروکه

بی خبر از اتمامجنگ

نگهبانی می دهد !

زانیار برور

~~~~~✦✦✦~~~~~

بگذار بگویند دیوانه ام

پای آمدن تو در میانباشد

ضریح که هیچ

به این درخت چنارهم

دخیل می بندم

~~~~~✦✦✦~~~~~

برای دوست داشتنتو

بهانه عاشقی کافینیست

باید در یک صبح گرمتابستانی

از کنار یک رود گذشت

خود را به صدای خستهآب سپرد

~~~~~✦✦✦~~~~~

مدت هاست

دلم شروعی تازه می خواهد

تو بیا

مرا دوباره شروعکن

~~~~~✦✦✦~~~~~

من نذر نموده ام کهاگر روزی بیایی

به اندازه تمام مهربانی اتغزل بسرایم

قدری تحمل کن هنوزمانده که عاشق ترین شوم

من نذر نموده ام کهاگر روزی عاشق ترین شوم

در کنار پنجره نگاهتبایستم

و با پیراهن آبیبه رکوع روم

و وقتی برمی خیزملبریز شوم از وجود تو

پس بیا ای گمشدهمن

مگر نمی بینی کهعاشق ترینم

~~~~~✦✦✦~~~~~

دلم گذر زمان نمی خواهد

همه گویند:

این نیز بگذرد

دلم این را هم نمی خواهد

دلم فقط تو رامی خواهد

که نیستی

~~~~~✦✦✦~~~~~

و عشق

پزشک حاذقی است

که نسخه تمام دردهایمرا

لابلای موهای توپیچید

~~~~~✦✦✦~~~~~

تمام سهم من از عشق

همین واژه های دلداده است

که هر شب

زیباترین آرزوی مراخواب می بینند

تو در من پیدا شوی

و من چون شکوفه هایبالادست

در آسمان عشق گگرددهمی شوم

گروه فرهنگ وهنر خبرنگاران

منبع: setare.com
انتشار: 1 بهمن 1399 بروزرسانی: 1 بهمن 1399 گردآورنده: sobhemehriz.ir شناسه مطلب: 1400

به "بهترین اشعار کوتاه رمانتیک" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "بهترین اشعار کوتاه رمانتیک"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید