کشتی فرنگی

نایب قهرمانی ایران در کشتی فرنگی قهرمانی دنیا ، فهرست تمامی مدال آوران و جدول مدال ها

نایب قهرمانی ایران در کشتی فرنگی قهرمانی دنیا ، فهرست تمامی مدال آوران و جدول مدال ها

مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی دنیا با قهرمانی روسیه و نایب قهرمانی ایران به انتها رسید.

6 آبان 1400
حضور ایران، روسیه و کوبا با سهمیه های کامل در المپیک

حضور ایران، روسیه و کوبا با سهمیه های کامل در المپیک

به گزارش خبرنگاران، هر چند حضور کشورهای مختلف با ترکیبی کامل (6 وزن) در پیکارهای کشتی المپیک به هیچ عنوان ضامن کسب حداکثری مدال نیست، اما به نوعی می تواند شانس آن کشورها را برای رسیدن به نتیجه مطلوب بیشتر کند.

26 خرداد 1400