شناسه : 33346232
در دادگاه عمومی شهرستان مهریز مطرح شد؛


دادرس دادگاه عمومی شهرستان مهریز، محکوم به قصور پزشکی را به نگارش پنج مقاله علمی به تأیید ۱۰ نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد محکوم کرد.

به گزارش صبح مهریز به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، حمیدرضا زارع اظهار داشت: پس از بررسی پرونده شکایت از قصور پزشکی دو پزشک متخصص بیهوشی و متخصص جراحی، با بررسی نظر نهایی پزشکی قانونی و تعیین میزان خطا و جرم هر یک از پزشکان دخیل در پرونده، متخصص بیهوشی به علت عدم رعایت نظامات دولتی و پزشکی و عدم پایش بیمار قبل و حین بیهوشی همچنین عدم مراقبت بعدی در احیاء، به میزان ۶۰ درصد و متخصص جراحی عمومی به علت رعایت نکردن نظامات دولتی و پزشکی و عدم اعمال مدیریت پزشکی در زمان حضور در اورژانس، اتاق عمل همچنین عدم مراقبت در زمان جراحی و نظارت بر امر بیهوشی و احیاء به میزان ۱۰ درصد دیه کامل مرد مسلمان محکوم شدند.

وی در رابطه با جنبه عمومی بزه ارتکابی با استناد به ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ متخصص، افزود: متخصص بیهوشی به دو سال حبس تعزیری و متخصص جراحی به یک سال حبس تعزیری محکوم شدند.

دادرس دادگاه عمومی مهریز با استناد به بند ژ ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی، مجرمین را به نگارش پنج مقاله علمی محکوک کرد و بیان داشت: این مجازات به عنوان مجازات تکمیلی تعیین شده و مقالات پس از نگارش و قبل از ارائه به دادگاه باید توسط ۱۰ نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تایید شود.

گفتنی است؛ مجازات های حبس تعیین شده در این حکم، با توجه به مواد ۳۷ ، ۳۸ و ۳۹ مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ مستحق تخفیف شناخته شده و به ۹۱ روز در مورد متخصص جراحی و ۶ ماه در مورد متخصص بیهوشی تقلیل یافته و با توجه به مواد ۶۸، ۷۰ و ۸۶ از همان قانون به جزای نقدی به عنوان مجازات جایگزین حبس تعیین شده است.
 

انتهای پیام/ج


آخرین عناوین آخرین عناوین