شناسه : 22129428


اگر در خاطرات شفاهی و مکتوب آقای هاشمی – که شما از مریدان ایشان هستید- دقت بفرمائید یکی از فصول مهمی که ایشان به عنوان افتخار نقل می کنند این است که با دور زدن تحریم ها چگونه- قهرمانانه- اقدام به خرید وسائل و لوازم مورد نیاز رزمندگان اسلام از کشورهای خارجی می کردند.

به گزارش صبح مهریز؛ وقتی رئیس دولت راستگویان از تشریح عملکرد عینی خود در پس وعده هائی که به مردم داده بود عاجز می شود حالا به سراغ مفاهیم انسانی و متعالی می رود.روحانی این روزها می گوید که برجام برای ما عزت آورد.از واقعیت های میدانی برجام و مصادیق متعدد نقض کنند این فرمایش ایشان که بگذریم به نظر می رسد که مفهوم عزت را آقایان نفهمیده اند، یا مفهومش را در شلوغی بازار سیاست بازی فراموش کرده اند.
   1- فروش حداکثری سرمایه های نسل های امروز و فردای ما- یعنی نفت- در بازی کثیف نفتی عربستان سعودی به کمتر از نصف قیمت واقعی اش هر چه باشد عزت   نیست.این حراج سرمایه های تمام شدنی و تجدید ناپذیر یک ملت است که شما به آن می بالید.
  2- اگر در خاطرات شفاهی و مکتوب آقای هاشمی – که شما از مریدان ایشان هستید- دقت بفرمائید یکی از فصول مهمی که ایشان به عنوان افتخار نقل می کنند این است که با دور زدن تحریم ها چگونه- قهرمانانه- اقدام به خرید وسائل و لوازم مورد نیاز رزمندگان اسلام از کشورهای خارجی می کردند.آن زمان دور زدن تحریم ها       قهر مانی ، شجاعت و وطن پرستی بود و در تحریم های اخیر- که به زعم خودتان ظالمانه است -این مسئله با عزت ملت مناقات پیدا می کند.
آقای روحانی از شعارهای توخالی هم نام بردند اما صلاح ندانستندکه در مورد حداقل یک مصداقش سخنی بر زبان بیاورند. اما حقیقت این است که بزرگ ترین و اساسی ترین شعار های این ملت در طول انقلاب نه شرقی و نه غربی... و مرگ بر آمریکا بوده  است وایشان این دست شعارها را اساسا خارج از دایره عقلانیت می داند که در میدان سیاست نمی تواند واقعیت داشته باشد..
    در پاسخ به این ادعا و طرح چندباره موضوع قدرت های جهانی از زبان رئیس جمهور محترم باید بگوئیم چیزی که شما به عنوان قدرت های جهانی می شناسید صرفا بوق های کرکننده ای هستندکه کارشان هوچی گری، جوسالاری و ارعاب ترسوهاست. همه هیمنه آنها را سربازان امام خامنه ای بر روی عرشه آن کشتی در خلیج فارس به جهانیان نشان دادند.شاید شما این رفتار را دون شان برخورد با مزدوران متجاوز ابرقدرت می دانید ولی طعم تلخ ذلت و خواری هنوز از ادبیات آمریکائی ها  حس می شود.
     باید بگوئیم که امام خمینی (ره) با  انقلاب اسلامی نه فقط طرح شناسنامه مان را تغییر داد بلکه هویت مان را هم  متحول کرد. او ما را از یک ملت وابسته وظلم پذیر به قومی دلیر و مبارز  بدل کرد. او قیدی که استکبار  با استحمار بر گردن مان انداخته بودند را از گردن مان جدا کرد  و ترس از قدرتهای پوشالی را از دلمان بر کند . او بود که مفهوم واقعی عزت و قدرت را به ما نشان داد. اینکه عزت در سایه مبارزه  و ظلم ناپذیری بدست می آید و و جز خدا هیچ قدرتی رسمیت و اعتبار و واقعیت ندارد.
به نظر می رسد این نوع از ادبیات - ناخواسته- در صدد بازتولید همان انگاره ها و پیله هائی است که مردم با انقلاب از آن خارج شدند.

منبع :عصرفرهنگ

 


آخرین عناوین آخرین عناوین